Έχουμε ακούσει πολλές φορές από φοιτητές μας

«είμαι σε ένα χάος, δεν ξέρω τι να κάνω τόσα άρθρα που βρήκα”
«όλα τα άρθρα είναι στα αγγλικά, με δυσκολεύει η ορολογία”
«πρέπει να πάω από το γενικό στο ειδικό αλλά δεν ξέρω πώς”
«δεν βρίσκω βιβλιογραφία για το θέμα μου”

Στη βιβλιογραφική εργασία, οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες όπως οργάνωση των βιβλιογραφικών αναφορών, μετάφραση-απόδοση στα ελληνικά αγγλικής βιβλιογραφίας κ.λπ.

Οι ίδιες δυσκολίες παρουσιάζονται και σε εμπειρικές έρευνες (ποιοτικές ή ποσοτικές, πειραματικές, μελέτες περίπτωσης). Σε αυτές τις πτυχιακες εργασιες απαιτείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την διατύπωση και τεκμηρίωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων.

Μπορεί να το έχεις ξανακούσει, αλλά ισχύει… Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο!

Η βιβλιογραφική εργασία γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Γιατί σου παρέχουμε αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι…

  • Αναλυτική δομή, με λογική σειρά ώστε να γίνεται σαφής ο στόχος της εργασίας σου.

  • Βιβλιογραφία με επιστημονικά άρθρα και άλλες έγκυρες πηγές, οργανωμένα σε ενότητες και υποενότητες… για να ξέρεις τι θα γράψεις και πού θα το γράψεις.

  • Προαιρετικά, σε βοηθάμε στη κριτική ανασκόπηση (κάτι σαν περίληψη) του επιστημονικού άρθρου, με παραδείγματα ώστε να συνεχίσεις μόνος σου.

  • Προαιρετικά πάλι, σε βοηθάμε στην μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Σταμάτα να αναβάλεις την ολοκλήρωση της εργασίας σου!

Με βάση τη 10ετή προσωπική μας εμπειρία στην υποστήριξη φοιτητών από διαφορετικά αντικείμενα, έχουμε καταλήξει σε μια αποτελεσματική μέθοδο προσέγγισης των βιβλιογραφικών εργασιών. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε το «χάος” που αισθάνεται ο φοιτητής, ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία συστηματικά και σε σύντομο χρόνο.