Εξατομικευμένη υποστήριξη;

Ανάλυση ερωτηματολογίου με το SPSS

Αν είσαι διατεθειμένος να αφιερώσεις το χρόνο, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας one-to-one με τον καθηγητή για την ολοκλήρωση της στατιστικής ανάλυσης του δικού σου ερωτηματολογίου με το SPSS.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει μόνο μαθήματα στα οποία γίνεται η οργάνωση του πρακτικού μέρους και η στατιστική ανάλυση του δικού ερωτηματολογίου με το SPSS.

Η ανάλυση ερωτηματολογίου με το SPSS μέσω μαθημάτων, είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου που θέλουν να αποκτήσουν γνώση για το SPSS και τη μεθοδολογία της έρευνας.

Αποτελεί τον πιο αποδοτικό τρόπο συνεργασίας καθώς βοηθά τον εκπαιδευόμενο να υλοποιεί και παράλληλα να μαθαίνει πάνω στα δικά του δεδομένα.

Περιλαμβάνονται 10 ώρες μαθημάτων όπου ολοκληρώνονται τα παρακάτω:

  • Εκπόνηση ανάλυσης του δικού σου ερωτηματολογίου στο SPSS μαζί με τον καθηγητή
  • Παράλληλη μεταφορά και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Word με τη κατάλληλη μορφοποίηση
  • Συγγραφη κειμένων για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων
  • Ολοκλήρωση του Κεφαλαίου των Αποτελεσμάτων

Δες δίπλα το περιεχόμενο των μαθημάτων

Περιεχόμενο μαθημάτων

Ανάλυση του δικού σας ερωτηματολογίου

Παρακάτω παρουσιάζεται μια ενδεικτική δομή για τη σειρά μαθημάτων που παρέχονται στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης του ερωτηματολογίου της δικής σας έρευνας μαζί με εξειδικευμένο καθηγητή.

Προσδιορισμός ερευνητικών ερωτημάτων/υποθέσεων και ανάπτυξη στρατηγικής ανάλυσης των δεδομένων.

Προεπεξεργασία των δεδομένων για την ανάλυση με βάση τη στρατιγική που σχεδιάστηκε.

Εξαγωγή δεικτών περιγραφικής στατιστικής και επεξήγηση των πινάκων του SPSS.

Εξαγωγή κατάλληλων διαγραμμάτων και πινάκων σε Word.
Υλοποίηση κατάλληλων στατιστικών τεστ στο SPSS. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και μεταφορά σε Word

Υλοποίηση κατάλληλων στατιστικών τεστ στο SPSS. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και μεταφορά σε Word

Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε κείμενο. Προσδιορισμός ευρημάτων και σύνδεση με τα ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις.

Με δικά σας λόγια

Τι λένε οι φοιτητές μας για την υπηρεσία των μαθημάτων?

Δωρεάν Δοκιμαστική Συνεδρία 30'

Κλείστε ΔΩΡΕΑΝ τη πρώτη συνάντηση με την υπεύθυνη καθηγήτρια για να συζητήσετε σχετικά με τις ανάγκες σας!

Από το blog μας

Παραδείγματα και προκλήσεις του business analytics
9 Μάρτιος 2020
Παραδείγματα και προκλήσεις του business analytics [Όλα όσα πρέπει να ξέρεις – Μέρος 2]

Στο business analytics (ΒΑ), η επιτυχία εξαρτάται συχνά από το αν όλα...

Περισσότερα
4 τύποι του business analytics
28 Φεβρουάριος 2020
Οι 4 τύποι του business analytics [Όλα όσα πρέπει να ξέρεις – Μέρος 1]

Σήμερα, το business analytics είναι παντού. Η ανάπτυξη πολύπλοκων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων...

Περισσότερα