Εξατομικευμένη Υποστήριξη SPSS

Ο πιο γρήγορος και αποδοτικός τρόπος

 • Προσωπική/άμεση επαφή με καθηγητή
 • Σε καθοδηγούμε στο θεωρητικό μέρος της μεταπτυχιακής σου εργασίας
 • Σε υποστηρίζουμε στην στατιστική ανάλυση SPSS
 • Έτσι, πληρώνεις μόνο αυτό που χρειάζεσαι! Δεν πληρώνεις για πράγματα που μπορείς να κάνεις ΕΣΥ εύκολα…
 • Εαν επιθυμείς, σε εκπαιδεύουμε στο SPSS ώστε να μπορέσεις να παρουσιάσεις με περηφάνια και χωρίς άγχος!
 • Εάν επιθυμείς κάνουμε μαζί την ανάλυση SPSS σε μαθήματα για να ακολουθείς κάθε βήμα και να μην έχεις καμία απορία. Ρώτησέ μας!

Ενδεικτικό Κόστος

Ολοκληρωμένη & Στοχευμένη Υποστήριξη

Περιλαμβάνονται:

 • Διατύπωση και τεκμηρίωση ερευνητικών ερωτημάτων
 • Στατιστική ανάλυση στο SPSS (Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα)
 • Μάθημα 2 ωρών για βασική εκμάθηση του προγράμματος  (στα πλαίσια των αναγκών της εργασίας σου)

Κόστος 200€ συν 60€ για το μάθημα εκμάθησης SPSS (προαιρετικό).

Περιλαμβάνονται:

 • Διατύπωση και Τεκμηρίωση Ερευνητικών Ερωτημάτων/Υποθέσεων
 • Στατιστική ανάλυση στο SPSS (Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα)
 • Μάθημα 2 ωρών για βασική εκμάθηση του προγράμματος  (στα πλαίσια των αναγκών της εργασίας σου)

Κόστος 300€ συν 60€ για το μάθημα εκμάθησης SPSS (προαιρετικό).

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Θέλεις μόνο μαθήματα;

Γίνεται!

Αν είσαι διατεθειμένος να αφιερώσεις το χρόνο, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας one-to-one με τον καθηγητή για την ολοκλήρωση της στατιστικής ανάλυσης SPSS.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει μόνο μαθήματα στα οποία γίνεται η οργάνωση του πρακτικού μέρους της εργασίας σου και η ανάλυση SPSS της εργασίας σου.

Περιλαμβάνονται 5 ή 6 μαθήματα όπου ολοκληρώνονται τα παρακάτω:

 • Εκπόνηση ανάλυσης SPSS μαζί με καθηγητή
 • Ολοκλήρωση του Κεφαλαίου των Αποτελεσμάτων μαζί με καθηγητή

Ενδεικτικό Κόστος 360€.

Δες δίπλα το περιεχόμενο των μαθημάτων

Περιεχόμενο μαθημάτων

Ανάλυση του δικού σας ερωτηματολογίου

Προσδιορισμός ερευνητικών ερωτημάτων/υποθέσεων και ανάπτυξη στρατηγικής ανάλυσης των δεδομένων.

Εξαγωγή δεικτών περιγραφικής στατιστικής και επεξήγηση των πινάκων του SPSS.

Εξαγωγή κατάλληλων διαγραμμάτων και πινάκων σε Word.
Περιγραφή των απαντήσεων του δείγματος για όλες τις σημαντικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου.

Επιλογή κατάλληλων στατιστικών τεστ και ερμηνεία των αποτελεσμάτων στο SPSS. Ανάλυση παλινδρόμησης & δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης.

Μεταφορά αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους στο κείμενο. Προσδιορισμός στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων και επιδράσεων.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων και σύνδεση με τα ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις.

Δωρεάν Δοκιμαστικό Μάθημα 30'

Κλείστε δοκιμαστικό με την υπεύθυνη καθηγήτρια για να συζητήσετε σχετικά με τις ανάγκες σας!