Για τη δική σου εργασία!

Μαθήματα: Ο πιο γρήγορος και αποδοτικός τρόπος

  • Κάνουμε την ανάλυση ερωτηματολογίου με SPSS, για τη δική σου εργασία, σε μαθήματα!
  • Η καθηγήτρια μοιράζεται την οθόνη της, για να βλέπετε ζωντανά τα στάδια της ανάλυσης, ενώ παράλληλα σας εξηγεί τη διαδικασία βήμα-βήμα.
  • Μέσα σε 5- 6 μαθήματα, ολοκληρώνουμε την ανάλυση του δικού σας ερωτηματολογίου στο SPSS και ταυτόχρονα το Κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων.
  • Δεν εξάγουμε μόνο τα αποτελέσματα, αλλά τα ερμηνεύουμε με βάση το θέμα της εργασίας σας.
  • Αν επιθυμείτε, σας βοηθάμε στη Συζήτηση και τα Συμπεράσματα.

Περιεχόμενο μαθημάτων

Ανάλυση του δικού σας ερωτηματολογίου

Προσδιορισμός ερευνητικών ερωτημάτων/υποθέσεων και ανάπτυξη στρατηγικής ανάλυσης των δεδομένων.

Εξαγωγή δεικτών περιγραφικής στατιστικής και επεξήγηση των πινάκων του SPSS.

Εξαγωγή κατάλληλων διαγραμμάτων και πινάκων σε Word.
Περιγραφή των απαντήσεων του δείγματος για όλες τις σημαντικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου.

Επιλογή κατάλληλων στατιστικών τεστ και ερμηνεία των αποτελεσμάτων στο SPSS. Ανάλυση παλινδρόμησης & δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης.

Μεταφορά αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους στο κείμενο. Προσδιορισμός στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων και επιδράσεων.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων και σύνδεση με τα ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις.

Κόστος

Ανάλυση του δικού σας ερωτηματολογίου

Πακέτο 4 μαθημάτων (Συνολικά 8 ώρες). Περιλαμβάνονται:

  • Εκπόνηση ανάλυσης μαζί με καθηγητή
  • Ολοκλήρωση του Κεφαλαίου των Αποτελεσμάτων μαζί με καθηγητή

Κόστος 260€.

Πακέτο 5 μαθημάτων (Συνολικά 10 ώρες). Περιλαμβάνονται:

  • Εκπόνηση ανάλυσης μαζί με καθηγητή
  • Ολοκλήρωση του Κεφαλαίου των Αποτελεσμάτων μαζί με καθηγητή

Κόστος 360€.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιστημονική Υπεύθυνη

Εύα Β. Παρασκευαδάκη

Msc. Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΜΠ. Πολυετής εμπειρία στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την Συμβουλευτική (Τutoring & Coaching) σε φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και PhD students. Εξειδίκευση στο Data Analysis, Data Science, Data Engineering με προγράμματα SPSS, R, Python, Matlab, MS Excel. Πολυετής εμπειρία στην έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, στη μεθοδολογία της έρευνας -ποιοτική και ποσοτική – και την ερμηνεία και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων με δεδομένα (data storytelling).

Δωρεάν Δοκιμαστικό Μάθημα 30'

Κλείστε δοκιμαστικό με την υπεύθυνη καθηγήτρια για να συζητήσετε σχετικά με τις ανάγκες σας!