misc
Back

Διοργανώτρια επιχείρηση και δώρα

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Ευαγγελία Β. Παρασκευαδάκη» και ιστοσελίδα  https://stepupadvisor.gr (εφεξής «διοργανώτρια επιχείρηση»), με έδρα την Αθήνα, Χαρ. Τρικούπη 83, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») μέσω του Facebook και του Instagram.

Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από τον λογαριασμό της επιχείρησης στο Instagram και το Facebook, καθώς και μέσω του email newsletter. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο link: https://spss-research-contest.carrd.co/ και αποδεχθούν τους παρόντες όρους, διαθέσιμους στο: https://stepupadvisor.gr/contest1-terms/ έως 18/09/2020.

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) τυχεροί νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν δωρεάν τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (online σεμινάριο) SPSS Research με Πιστοποίηση (https://stepupadvisor.gr/course/ekmathisi-spss-research/) για την περίοδο εγγραφών 21/09/2020 -10/10/2020 και τη συμμετοχή τους στα προγραμματισμένα live Webinars που διοργανώνονται την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στη σελίδα: https://stepupadvisor.gr/spss-research-webinars/. Το έπαθλο δεν περιλαμβάνει το κόστος της Πιστοποίησης. Επομένως, σε περίπτωση που οι τυχεροί νικητές του διαγωνισμού, επιλέξουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης στο SPSS, θα πρέπει να καλύψουν το κόστος οι ίδιοι. Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της πιστοποίησης μπορούν να βρεθούν εδώ: https://stepupadvisor.gr/faq/#certification

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρέσεις συμμετοχής

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της διοργανώτριας επιχείρησης, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

Διάρκεια διαγωνισμού – διαδικασία κλήρωσης- τρόπος συμμέτοχης

Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο link: https://spss-research-contest.carrd.co/ και αποδεχθούν τους παρόντες όρους, διαθέσιμους στο: https://stepupadvisor.gr/contest1-terms/ έως 18/09/2020.

Στη φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία:

  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Email
  • Αποδοχή των όρων συμμετοχής

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν με κλήρωση τρεις (3) νικητές.

H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 4/09/2020 και λήγει στις 18/09/2020. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21/09/2020. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν τρεις νικητές και τρεις αναπληρωματικοί.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας επιχείρησης.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email τη Δευτέρα 21/09/2020, όπου και θα τους δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δωρεάν εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Οι νικητές, εάν δεν απαντήσουν στο email εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί τους ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους νικητές και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό.

Η διοργανώτρια επιχείρηση θα ανακοινώσει τους νικητές του διαγωνισμού της σε story στο Instagram και το Facebook, στις 23/09/2020, αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει μέσω email με τους νικητές και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει την ανάρτηση του μικρού ονόματος και του πρώτου γράμματος του επωνύμου κάθε νικητή.

Απόδοση δώρου στους νικητές

Οι τελικοί νικητές του διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα δωρεάν εγγραφής και συμμετοχής στην εκπαίδευση SPSS Research με Πιστοποίηση και στα live Webinars που διοργανώνονται την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Η διοργανώτρια επιχείρηση, θα εγγράψει στην εκπαίδευση τους νικητές και θα αποστείλει σχετικές πληροφορίες σε αυτούς μέσω email για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό και τις υπηρεσίες που κέρδισαν. Η ταυτοποίηση των νικητών θα γίνει μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το οποίο εισήγαγαν στη φόρμα συμμετοχής.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού διατηρούνται ως αναγκαία για την εκτέλεση των συναλλαγών του διαγωνισμού. Επίσης, η διοργανώτρια επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει σε αυτά τα στοιχεία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αλλά και μετά τη λήξη αυτού, προωθητικό υλικό και πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησης που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://stepupadvisor.gr/politiki-aporritou-gdpr/ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Δηλώσεις συμμετεχόντων

Κάθε συμμετέχων, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δίνουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδοτούν τη διοργανώτρια επιχείρηση για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω των social media, χωρίς καμία αξίωση, οικονομική ή άλλου τύπου απέναντι στη  διοργανώτρια επιχείρηση, σχετική με τα αναγκαία πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με το διαγωνισμό. Οι νικητές, αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους συναινούν και στη δημοσίευση της νίκης τους στην σελίδα της διοργανώτριας επιχείρησης στο Instagram και το Facebook.

Οι συμμετέχοντες, αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρίζουν ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι παρέχουν τις πληροφορίες τους στη διοργανώτρια επιχείρηση και συμφωνούν ανεπιφύλακτα με την απαλλαγή του Facebook από οποιαδήποτε ευθύνη.

Λοιποί όροι και προϋποθέσεις

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής. Η διοργανώτρια επιχείρηση δεν υποχρεούται και δεν είναι σε θέση να διενεργήσει ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνουν οι συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων η διοργανώτρια επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή των αντίστοιχων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Συμμετοχές στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο κατά το διάστημα που περιγράφεται ανωτέρω.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Τα δώρα που κερδίζουν οι νικητές είναι όπως περιγράφονται ανωτέρω και αφορούν τη περίοδο εγγραφών που αναγράφεται ανωτέρω. Δεν δύναται να γίνει αντικατάσταση τους, ανταλλαγή με άλλες υπηρεσίες ή μετάθεση/αλλαγή του χρονικού διαστήματος της συμμετοχής στην εκπαίδευση, ή εξαργύρωση σε χρήμα.

Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://stepupadvisor.gr/όροι-χρήσης/ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Παράβαση των όρων αυτών δίνει το δικαίωμα στη διοργανώτρια επιχείρηση ακύρωσης της συμμετοχής, διαγραφής από το διαγωνισμό ή/και διαγραφής του χρήστη από τον ιστότοπο.

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ και έχουν αναρτηθεί στο link: https://stepupadvisor.gr/contest1-terms/. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή της στον ιστότοπο https://stepupadvisor.gr/contest1-terms/. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.