Τι είναι το Τελικό Κουίζ;

Σε κάποια προγράμματα, η έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης από το Step Up γίνεται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του Τελικού Κουίζ.

Το Τελικό Κουίζ δε διαθέτει τις ευκολίες (HINT, CHECK) που διαθέτουν τα κουίζ των ενοτήτων. Επίσης έχετε 3 ευκαιρίες να το ολοκληρώσετε επιτυχώς και ο βαθμός επιτυχίας είναι 70%.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Τελικού Κουίζ οδηγεί σε Βεβαίωση Ολοκλήρωσης που εκδίδεται αυτόματα από το σύστημά μας.

Στο Τελικό Κουίζ, σε περίπτωση πρώτης αποτυχίας και επανάληψης, οι ερωτήσεις του τεστ θα είναι οι ίδιες;

Ναι, οι ερωτήσεις του Τελικού Κουίζ παραμένουν ίδιες. Παρ’ όλα αυτά, το Τελικό Κουίζ δε διαθέτει τις ευκολίες (HINT, CHECK) που διαθέτουν τα κουίζ των ενοτήτων, επομένως δεν θα γνωρίζετε τις σωστές απαντήσεις.

Στο Τελικό Κουίζ, οι ερωτήσεις εμφανίζονται ανά ενότητα;

Όχι, δεν τηρείται κάποια συγκεκριμένη σειρά ανά Ενότητα. Οι περισσότερες ερωτήσεις του Τελικού Κουίζ είναι διαμορφωμένες ως σενάρια, με σκοπό να κληθείτε να συνδυάσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε από την εκπαίδευση.

Είναι υποχρεωτικό το Τελικό Project;

Κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτούν την ολοκλήρωση ενός ατομικού project για να θεωρηθούν ολοκληρωμένα επιτυχώς (Τελικό Project).

Επομένως, η ολοκλήρωση του Τελικού Project είναι υποχρεωτική για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που το απαιτούν.

Αναφέρεται το Τελικό Project στη Βεβαίωση;

Η ολοκλήρωση του Τελικού Project, οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Ολοκλήρωσης με αναφορά στον τίτλο και τα περιεχόμενα του Project που ολοκληρώσατε.

Αν δεν κάνω το Τελικό Project, θα λάβω κάποια βεβαίωση

Εάν έχετε ολοκληρώσει την παρακολούθηση του υλικού της εκπαίδευσης, αλλά δεν υποβάλλετε το Τελικό Project, θα λάβετε μόνο Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Όταν ολοκληρώσω το πρόγραμμα, λαμβάνω κάποια Βεβαίωση;

Ναι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος, δηλαδή την επιτυχία σας στην αντίστοιχη τελική εξέταση (π.χ. Τελικό Κουίζ ή/και Τελικό Project) λαμβάνετε Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης από το Step Up.

Τι είναι το StepUp Award?

Το StepUp Award είναι μια ειδική μορφή βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης η οποία εκδίδεται όταν ολοκληρώσετε ένα από τα σύντομα online σεμινάρια 1-week

Στο StepUp Award αναφέρεται ο τίτλος του σεμιναρίου και η χρονική περίοδος κατά την οποία το παρακολουθήσατε.

Πώς εκδίδεται η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης;

Όταν η αξιολόγηση γίνεται με Τελικό Κουίζ:

  • Η Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης από το Step Up εκδίδεται αυτόματα, σε ηλεκτρονική μορφή, και μπορείτε να τη βρείτε στο Προφίλ σας, στην Καρτέλα Certificates.

Στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται με Τελικό Project:

  • Το σύστημα εκδίδει αυτόματα τη Βεβαίωση Παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή, και μπορείτε να τη βρείτε στο Προφίλ σας, στην Καρτέλα Certificates. Η έκδοση της Βεβαίωσης Επιτυχούς Ολοκλήρωσης γίνεται από εμάς, μετά την αξιολόγηση του ατομικού σας project.

Έλαβα την ηλεκτρονική βεβαίωση από το σύστημα, αλλά το όνομά μου δεν εμφανίζεται σωστά! Πώς μπορώ να το διορθώσω;

Στη σελίδα του Προφίλ σας, στην Καρτέλα Ρυθμίσεις, μπορείτε να δώσετε το πλήρες όνομά σας στα πεδία Όνομα και Επώνυμο. Εφόσον αποθηκευθούν οι αλλαγές, η Βεβαίωση θα τροποποιηθεί κατάλληλα.