Προγράμματα e-Learning

Μεταβείτε στη σελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχετε αγοράσει. Στη συνέχεια πηγαίνετε στα περιεχόμενα και επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε, κάνοντας κλικ στον τίτλο του μαθήματος.

Ναι, κάποια βίντεο κάθε online προγράμματος είναι ανοιχτά για προεπισκόπηση, χωρίς να απαιτείται εγγραφή σας στο μάθημα.

Κάθε εγγραφή αντιστοιχεί σε έναν και μόνο εκπαιδευόμενο. Σε περίπτωση εντοπισμού παραβίασης αυτού του κανόνα, ο εκπαιδευόμενος διαγράφεται και διακόπτεται η πρόσβαση στο υλικό.

Τα εκπαιδευτικά μας βίντεο είναι διαθέσιμα μόνο για προβολή σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η παρακολούθηση των ενοτήτων γίνεται με τη σειρά που επιθυμείτε εσείς. Παρ’όλα αυτά σας προτείνουμε την υφιστάμενη δομή για να υπάρχει συνοχή στον τρόπο εκμάθησης.

Μέσα σε κάθε πρόγραμμα υπάρχουν τεστ σε μορφή κουίζ τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά. Προτείνουμε όμως την ολοκλήρωσή τους για τη βέλτιστη εκπαίδευσή σας.

Το τελικό κουίζ κάθε προγράμματος είναι υποχρεωτικό για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο καθηγητή, θα βρίσκετε στη πρώτη ενότητα κάθε προγράμματος.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος επικοινωνείτε μέσω mail με το support@stepupadvisor.gr

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Τελικού Κουίζ (70%) κάθε προγράμματος, λαμβάνετε Βεβαίωση Ολοκλήρωσης από εμάς.

Σχετικά με τη δυνατότητα Πιστοποίησης των γνώσεών σας, δείτε παρακάτω.

Δυνατότητα Πιστοποίησης

Συνεργασία με Αναγνωρισμένους Φορείς

Το Step Up παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στη στατιστική ανάλυση και τη διαχείριση δεδομένων με τη χρήση προγραμμάτων υπολογιστή.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Step Up, και εφόσον αυτά παρέχουν τη δυνατότητα Πιστοποίησης (αναγράφεται στη σελίδα κάθε προγράμματος) μπορείτε να λάβετε μέρος σε Εξετάσεις Πιστοποίησης με τη φυσική σας παρουσία σε ανεξάρτητο Εξεταστικό Κέντρο.

Φορέας Πιστοποίησης είναι η GlobalCert. Δείτε σχετικά με τη Πιστοποίηση:

Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced

Όχι. Η εκπαίδευση σας μπορεί να γίνει και να ολοκληρωθεί κανονικά χωρίς καμία υποχρέωση για συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης γίνονται σε Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα και απαιτούν τη φυσική σας παρουσία.

Δείτε Εξεταστικά Κέντρα στη περιοχή σας

Όταν ολοκληρώσετε την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος, επικοινωνείτε μαζί μας δηλώνοντας την επιθυμία σας να συμμετάσχετε στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στη συνέχεια, η ημέρα και ώρα των εξετάσεων καθορίζεται από το Εξεταστικό Κέντρο.

Η διαδικασία της Πιστοποίησης είναι ανεξάρτητη από την εκπαίδευση που λαμβάνετε από εμάς.

Ως εκ τούτου, έχει ένα επιπλέον κόστος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο κόστος των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται στο Εξεταστικό Κέντρο.

Ενδεικτικά, το επιπλέον κόστος είναι 80€ για την Αθήνα. Για περιοχές εκτός Αθηνών επικοινωνήστε μαζί μας.