Απογείωσε την ποσοτική σου έρευνα!

Με το σεμινάριο SPSS Research αποκτάς τα εργαλεία και την καθοδήγηση για να κάνεις με αυτοπεποίθηση την ανάλυση της διατριβής σου.

120€

ως και 3 άτοκες δόσεις

14 ώρες βιντεο-μαθήματα και case studies στα ελληνικά
E-book, πρότυπα κείμενα και βοηθητικό υλικό
Hands on projects και διαδραστικές ασκήσεις
Συμμετοχή σε ζωντανά Q&As μέσω Zoom
24/7 υποστήριξη μέσω email
Βεβαίωση Παρακολούθησης & Δυνατότητα Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται;

Η εκπαίδευση θα σε βοηθήσει να ολοκληρώσεις μόνος σου τη στατιστική ανάλυση της διπλωματικής σου εργασίας.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Θα πάρεις τις σωστές βάσεις, με αποτέλεσμα να μπορέσεις να οργανώσεις και να υλοποιήσεις τη διατριβή σου, εξάγοντας χρήσιμα αποτελέσματα.

Υποψήφιοι διδάκτορες

Σε ενδιαφέρει να δημοσιεύεις τη δουλειά σου σε επιστημονικά περιοδικά; Αν ναι, τo SPSS Research είναι για σένα!

Ερευνητές

Μαθαίνεις τα ουσιαστικά στοιχεία της ποσοτικής έρευνας, αναλύεις δεδομένα και παράγεις σημαντικό ερευνητικό έργο.

Ακαδημαϊκοί καθηγητές

Τι περιλαμβάνει;

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 9 ενότητες με 72 εκπαιδευτικά βίντεο, case studies και διαδραστικές ασκήσεις  συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Συνεχίζεις με το hands on project και το Τελικό Κουίζ. Η πρόσβαση στο υλικό παρέχεται για τουλάχιστον 2 έτη.

Σεμινάρια SPSS: Ενότητες

Μαθαίνεις τα είδη των μεταβλητών, ώστε να μπορείς να διαχωρίσεις ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές, ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές. Επίσης, αποκτάς γνώσεις για το σχεδιασμό των ερευνών και ως αποτέλεσμα μπορείς να επιλέξεις τα κατάλληλα στατιστικά τεστ. Επιπλέον μαθαίνεις να κάνεις πολυμεταβλητη ανάλυση και στατιστικά μοντέλα.

Μαθαίνεις να διατυπώνεις ερευνητικά ερωτήματα και επομένως να σχεδιάζεις μια στρατηγική για την ανάλυση των δεδομένων σου. Επίσης αποκτάς και τεχνικές γνώσεις όπως Εισαγωγή δεδομένων από xls/csv, Επιλογή περιπτώσεων (Select cases), Καθορισμός ιδιοτήτων μεταβλητών, Επανακωδικοποίηση και αντίστροφη κωδικοποίηση (recode)

Εστιάζουμε στην ανάλυση συχνοτήτων για κατηγορικές μεταβλητές και την περιγραφική ανάλυση των ποσοτικών μεταβλητών. Ως αποτέλεσμα, μαθαίνεις να παράγεις περιγραφικούς δείκτες και να εξετάζεις την κανονικότητα των κατανομών σου. Εντοπίζεις ακραίες τιμές (outliers) και κάνεις τους κατάλληλους μετασχηματισμούς δεδομένων. Υπολογίζεις τον δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και υπολογίζεις νέες μεταβλητές (compute).

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας chi-square εντοπίζει τη σχέση μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών. Ως αποτέλεσμα μαθαίνουμε Weight cases, Chi-square test και Fisher’s Exact Test. Εξετάζουμε επίσης τον βαθμός επίδρασης (effect size) για δύο κατηγορικές μεταβλητές,

Για να υλοποιήσεις ένα τεστ, θα πρέπει να ελέγξεις τις προϋποθέσεις των δεδομένων σου! Επομένως, μαθαίνουμε τις προϋποθέσεις για τα t-test και One Way ANOVA (με post-hoc). Επίσης δείχνουμε τον τρόπο υλοποίησής τους στο SPSS/PSPP. Για κάθε τεστ υπολογίζουμε τα effect sizes και ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα.

Όταν δεν έχουμε κανονική κατανομή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραμετρικών τεστ. Εδώ ο έλεγχος κανονικής κατανομής γίνεται με το Explore, και ως αποτέλεσμα καταλήγουμε στη χρήση μη παραμετρικών τεστ, όπως Mann Whitney και Kruskal Wallis.

Μαθαίνουμε τις προϋποθέσεις των συντελεστών συσχέτισης και τα βήματα υπολογισμού των Pearson r και Spearman rho. Αποκτάμε κατανόηση του τι σημαίνει η συσχέτιση και γιατί δεν είναι ίδια με την αιτιότητα. Επίσης, μαθαίνουμε να δημιουργούμε Correlation Martix στο SPSS.

Γιατί δεν φτάνει η συσχέτιση και τι επιπλέον προσφέρει η γραμμική παλινδρόμηση στις αναλύσεις μας; Η παλινδρόμηση είναι μια τεχνική με πολλές μεταβλητές και δίνει στοιχεία όπως η ισχύς πρόβλεψης αλλά κάνει και σύγκριση των μεταβλητών. Μαθαίνουμε τις προϋποθέσεις για την απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση στο SPSS και πώς εισάγουμε μεταβλητές ελέγχου (confounders, control variables).

Στις πειραματικές μελέτες οι μετρήσεις μας είναι επαναλαμβανόμενες. Ως αποτέλεσμα, χρησιμοποιούμε διαφορετικά τεστ όπως paired t-test, Wilcoxon sign rank test, One Way Repeated measures ANOVA, Mixed Repeated measures ANOVA.

Case Studies

Επίλυση του ερευνητικού προβλήματος με εστίαση στην περιγραφική ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου.

Διερεύνηση μεταβλητών και υλοποίηση παραμετρικών και μη παραμετρικών στατιστικών τεστ με παράλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Εστίαση στη συσχετιστική ανάλυση και την ανάπτυξη μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης για την ερμηνεία των παρατηρούμενων ερευνητικών φαινομένων.

Επίλυση ερευνητικού προβλήματος πειραματικής μελέτης με ομάδα ελέγχου και μετρήσεις πριν-μετά την παρέμβαση και στο follow-up.

Hands on project

Αν επιλέξεις αυτό το project, σου παρέχουμε τα δεδομένα από ένα ερωτηματολόγιο (ψυχομετρική κλίμακα) με υποκλίμακες καθώς και κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να ελέγξεις την αξιοπιστία των υποκλιμάκων και στη συνέχεια να βρεις συσχετίσεις μεταξύ τους. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις t-tests και ANOVA για την επίδραση των δημογραφικών στοιχείων.

Θα μελετήσεις τις επιδόσεις των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από ερωτηματολόγια και σχολικούς φακέλους. Θα αναζητήσεις τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών.

Σε αυτό το project θα αξιολογήσεις πειραματικά την καλύτερη καμπάνια για την προώθηση ενός καινούριου προϊόντος, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στις πωλήσεις και χαρακτηριστικά καταστημάτων. Θα εφαρμόσεις την ανάλυση πειραματικών μελετών σε έναν τομέα όχι τόσο προφανή, λαμβάνοντας σημαντική εμπειρία για το χειρισμό του εργαλείου σε όλα τα πεδία.

Σε ποιους απευθύνεται;

σεμινάρια SPSS metaptyxiakoi

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Η εκπαίδευση θα σε βοηθήσει να ολοκληρώσεις μόνος σου τη στατιστική ανάλυση της διπλωματικής σου εργασίας

σεμινάρια SPSS didaktores

Υποψήφιοι διδάκτορες

Θα πάρεις τις σωστές βάσεις, με αποτέλεσμα να μπορέσεις να οργανώσεις και να υλοποιήσεις την έρευνά σου, εξάγοντας χρήσιμα αποτελέσματα.

σεμινάρια SPSS ερευνητές

Ερευνητές

Σε ενδιαφέρει να δημοσιεύεις τη δουλειά σου σε επιστημονικά περιοδικά; Αν ναι, τo SPSS Research είναι για σένα!

σεμινάρια SPSS καθηγητες

Ακαδημαϊκοί καθηγητές

Μαθαίνεις τα ουσιαστικά στοιχεία της ποσοτικής έρευνας, αναλύεις δεδομένα και παράγεις σημαντικό ερευνητικό έργο.

Πως δουλεύει

ΞΕΚΙΝΑΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ

Με την εγγραφή σου στα σεμινάρια ή τα courses για το SPSS αποκτάς πρόσβαση στην online πλατφόρμα όπου βρίσκεις όλα τα video-μαθήματα και τις σημειώσεις μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, οργανωμένο σε ενότητες. Δες τα videos και διάβασε τις σημειώσεις ξανά και ξανά με το δικό σου ρυθμό.

ΕΞΑΣΚΕΙΣΑΙ

Κατα τη διάρκεια της εκπαίδευσης υλοποιείς online διαδραστικές ασκήσεις μέσα από την πλατφόρμα του μαθήματος. Εξάσκησε τις τεχνικές που έμαθες και αξιολόγησε τις γνώσεις σου πριν προχωρήσεις στις επόμενες ενότητες.

ΛΥΝΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΟΥ

Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο καθηγητής βρίσκεται στο πλευρό σου για να λύσει κάθε σου απορία. Λάβε άμεσα απαντήσεις μέσα από τη φόρμα υποστήριξης ή με online συνάντηση 1-1 με τον καθηγητή.

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ

Όσα σεμινάρια SPSS και αν κάνεις, τίποτα δε συγκρίνεται με την εξάσκηση σε πραγματικά projects. Έτσι, στο SPSS Research παρέχουμε real-world δεδομένα για να κάνεις το δικό σου hands-on project. Ολοκλήρωσέ το και θα πάρεις live feedback από τον εκπαιδευτή!

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το quiz της κάθε ενότητας καθώς και το τελικό quiz, λαμβάνεις τη Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Η γνώμη σας μετράει

Ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα το οποίο με βοήθησε να ανοίξω την πόρτα της ανάλυσης δεδομένων και της στατιστικής με το SPSS. H έρευνα και η γνώση συνεχίζεται. Ευχαριστώ πολύ.

_ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ,

Κοινωνικές επιστήμες
yello2
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει ένας αρχάριος και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο έπακρο στις απαιτήσεις της έρευνάς του, αλλά και ένας έμπειρος ερευνητής που επιθυμεί να έχει τον ποιοτικό έλεγχο της στατιστικής ανάλυσης των εργασιών του.

_Marina Basimakopoulou,

Υποψ. Διδάκτωρ, Κοινωνικές επιστήμες
yello2
"Εξαιρετικό σεμινάριο! Πολύ ωραίες παρουσιάσεις και πολύ βοηθητικό το υλικό του σεμιναρίου! Πραγματικά, η συνολική οργάνωση του σεμιναρίου και, κυρίως, η Καθηγήτρια μας Εύα Παρασκευαδάκη, με βοήθησαν πάρα πολύ να μάθω το SPSS. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για όλη την οργάνωση και υποστήριξη!"

_Παρασκευή Γαλατά,

Ερευνήτρια, Κοινωνικές Επιστήμες
yello2
Πληρέστατο και απολύτως κατανοητό σεμινάριο με εξαιρετικό υλικό. Αποτελεί το ιδανικό course για μια πρώτη προσέγγιση στατιστικών όρων και μεθοδολογιών με χρήσης του προγράμματος SPSS. Εξαιρετική προσέγγιση και ο τρόπος διδασκαλίας, που επιτρέπει την μελέτη στον προσωπικό ρυθμό του καθενός. Η κ. Παρασκευαδάκη απαντά άμεσα σε κάθε είδους απορία.

_Κυριακή Απέργη,

Κοινωνικές Επιστήμες
yello2
“Το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα είναι εξαιρετικό και πραγματικά χαίρομαι για την αγορά του. Τα βίντεο είναι πολύ βοηθητικά και τα παρακολουθώ ξανά και ξανά για εμπέδωση!”

_Κατερίνα Κ., Υπ. Διδάκτωρ,

Διοίκηση & Management
yello2
"Ήταν ένα εξαιρετικό σεμινάριο που άξιζε τα χρήματα που έδωσα. Ο τρόπος που παρουσιάζετε την ύλη μέσω των βίντεο και του συνοδευτικού υλικού είναι πολύ βοηθητικός. Μόνο την καλύτερη διαφήμιση έχω να κάνω!"

_Τάσος Μ., Μεταπτυχιακός Φοιτητής,

Κοινωνιολογία
yello2
"Ήταν ένα πολύ εποικοδομητικό, πρακτικό και πλήρες πρόγραμμα. Η μεγαλύτερη επιτυχία για εμένα ήταν το να καταφέρω να αποκτήσω ένα δομημένο σκεπτικό και να οργανώσω τις πληροφορίες στο μυαλό μου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη τόσο από την οργάνωση του προγράμματος όσο και από την αλληλεπίδραση με την καθηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ!"

_ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

Υποψ. Διδάκτωρ, Ψυχολογία
yello2

Δυνατότητα Πιστοποίησης

Τα σεμινάρια SPSS Research σας προετοιμάζουν πλήρως για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις Πιστοποίησης της GlobalCert και συγκεκριμένα για την Πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων Global Advanced

Η GlobalCert ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει συνεχή και εδραιωμένη παρουσία στον τομέα της πιστοποίησης.

Αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους και αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης με διεθνές κύρος.

Η GlobalCert έχει αναπτύξει το εξεταστικό της σύστημα σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα πιστοποιητικά της GlobalCert φέρουν τη σφραγίδα του.

*Στις εξετάσεις Πιστοποίησης συμμετέχεις προαιρετικά και το κόστος εκπαίδευσης είναι επιπλέον του σεμιναρίου SPSS Research. Δείτε περισσότερα εδώ.

Συχνές Ερωτήσεις

Κάνοντας εγγραφή και ολοκληρώνοντας την αγορά του σεμιναρίου, θα αποκτήσετε άμεσα πρόσβαση σε όλο το υλικό του σεμιναρίου (βίντεο, ασκήσεις, κουίζ, projects και case studies).

Το σεμινάριο είναι ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, όλα τα μαθήματα είναι σε βίντεο και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε οπότε θέλετε και όσες φορές θέλετε. Από τη στιγμή της εγγραφής σας έχετε άμεσα πρόσβαση σε όλο το υλικό του σεμιναρίου επομένως είναι στο χέρι σας το πόσο γρήγορα θα το ολοκληρώσετε.

Υπάρχει υποστήριξη στις απορίες 24/7 μέσω email.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται και ζωντανά meetings Q&A μέσω Zoom για επίλυση αποριών των εκπαιδευόμενων.

Τα ζωντανά Q&A meetings καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και ανακοινώνονται μέσω email.

Υπολογίζουμε ότι ένας αρχάριος στο SPSS θα χρειαστεί περίπου 20 ώρες ώστε να ολοκληρώσει την ύλη.

Έχετε lifetime access στο εκπαιδευτικό υλικό (η πρόσβαση δεν λήγει)

Ναι, για τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια SPSS θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας τα MS Excel και SPSS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα open source προγράμματα Open Office και PSPP.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες ΕΔΩ

Ναι, αποθηκεύται η πρόοδός σας στον online λογαριασμό σας ώστε κάθε φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα να συνεχίζετε εύκολα από εκεί που σταματήσατε την προηγούμενη φορά.

Η αξιολόγηση σας γίνεται με αυτόματο τρόπο, τόσο στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και στις ασκήσεις. Επομένως λαμβάνετε άμεσα feedback.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου (σκορ 70% στα κουίζ των ενοτήτων και το Τελικό Κουίζ) εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα η Βεβαίωση Παρακολούθησης, υπογεγραμμένη από τη διδάσκουσα.

Τα σεμινάρια SPSS Research σας προετοιμάζουν πλήρως για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις Πιστοποίησης γνώσεων SPSS της GlobalCert σε συνεργαζόμενο εξεταστικό κέντρο. Η συμμετοχή σας στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική και το κόστος της δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του σεμιναρίου.

Ξεκίνησε σωστά

Υπάρχουν πολλά σεμινάρια SPSS αλλά το SPSS Research είναι μοναδικό! Η ύλη είναι εξειδικευμένη για ερευνητές, δεν περιορίζεται απλά στη χρήση του προγράμματος. Έτσι, σας καθοδηγεί στην επίλυση ενός ερευνητικού προβλήματος.