Πληροφορίες για το Σεμινάριο SPSS για αρχάριους

 • Συνολική διάρκεια του Σεμιναρίου 30 ώρες. Κόστος 290 ευρώ
 • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 4 άτομα
 • Βήμα-βήμα εξασκείστε στην τυπική διαδικασία ανάλυσης δεδομένων
 • Εστιάζουμε στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη από καθηγητές
 • Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου λαμβάνετε Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ύλη Σεμιναρίου

 • Ορίζετε τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών σας.
 • Διακρίνετε τις κατηγορικές, ιεραρχικές, διχοτομικές και συνεχείς μεταβλητές.
 • Μαθαίνετε τι είναι και που χρησιμεύουν οι αλφαριθμητικές μεταβλητές.
 • Υπολογισμός νέων μεταβλητών με τη χρήση της λειτουργίας Compute
 • Επανακωδικοποίηση των τιμών σε κατηγορικές, ιεραρχικές και συνεχείς μεταβλητές.
 • Δημιουργία μια αριθμητικής μεταβλητής από μια μεταβλητή συμβολοσειράς
 • Ανάλυση συχνοτήτων (συχνότητες και ποσοστά)
 • Διαγράμματα (τι είναι το κάθε είδος διαγράμματος και γιατί το επιλέγουμε)
 • Δείκτες κεντρικής τάσης (μέση τιμή, διάμεσος, διασπορά, τυπική απόκλιση κ.ά.)
 • Εστίαση στην παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε μορφή κειμένου
 • Επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών
 • Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών με Crosstabs
 • Εστίαση στην παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε μορφή κειμένου
 • Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών με υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης
 • Ανάπτυξη απλών και πολυμεταβλητών προγνωστικών μοντέλων παλινδρόμησης
 • Εστίαση στην παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε μορφή κειμένου
 • Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μίας κατηγορικής και μίας συνεχούς μεταβλητής
 • Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων της εξαρτημένης μεταβλητής ανάλογα με την κατηγορία της ανεξάρτητης μεταβλητής.
 • Εστίαση στην παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε μορφή κειμένου

Στοιχεία Σεμιναρίου

Διάρκεια: 30 ώρες

Κόστος: € 290

Διεξαγωγή Σεμιναρίου:

Χαριλάου Τρικούπη 83, Αθήνα, ΤΚ 10681
Καθημερινά: 12.00-15.00 ή 17.00-20.00
Σάββατο: 11.00-15.00

Για τη συμμετοχή σας:

Θα πρέπει να διαθέτετε δικό σας laptop.
Αν δεν έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας
ώστε να σας παρέχουμε.

Οι εισηγήτριες

Εύα Β. Παρασκευαδάκη

Msc. Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΜΠ. Πολυετής εμπειρία στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την Συμβουλευτική (Τutoring & Coaching) σε φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και PhD students. Εξειδίκευση στο Data Analysis, Data Science, Data Engineering με προγράμματα SPSS, R, Python, Matlab, MS Excel. Πολυετής εμπειρία στην έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, στη μεθοδολογία της έρευνας -ποιοτική και ποσοτική – και την ερμηνεία και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων με δεδομένα (data storytelling).

Κατερίνα Γ. Φάνη

Ψηφιακά Συστήματα ΠΑ.ΠΕΙ. Πολυετής εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω e-learning και εξειδίκευση στις πλατφόρμες Drupal, NEO LMS, Blackboard, Electa LMS. Εμπειρία στη χρήση Online Conference Softwares όπως τα GoToWebinar, GoToMeeting και Zoom και στη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας Video, όπως Adobe Captivate, Camtasia Studio, Articulate. Εκπαιδευτική εμπειρία στο Data Analytics με τα προγράμματα SPSS και Excel και στην κοινωνική έρευνα, ποιοτική και ποσοτική.

Δείτε όλα τα Σεμινάρια