Στατιστική με το SPSS

Το SPSS είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες.

Το αρχικό εγχειρίδιο για τη στατιστική SPSS που εκδόθηκε το 1970, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία των κοινωνικών επιστημών.

Σήμερα, το SPSS χρησιμοποιείται για στατιστικές αναλύσεις από ερευνητές και επαγγελματίες σε διάφορα πεδία.

Οι αναλυτές δεδομένων πλέον, δεν είναι μαθηματικοί ή στατιστικολόγοι, αλλά επιστήμονες εξειδικευμένοι στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, την ψυχολογία, οι οποίοι κατέχουν δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων.

Στατιστική ανάλυση SPSS στην ακαδημαϊκή έρευνα

Πριν ξεκινήσετε τη συγγραφή της διατριβής σας, πρέπει να συλλέξετε δεδομένα για την εμπειρική σας έρευνα.

Τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές συλλογής δεδομένων, μπορεί να είναι δηλαδή πρωτογενή δεδομένα.

Επίσης, τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν από διεθνείς ή εθνικές βάσεις δεδομένων, που διατηρούνται από Οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ.

Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι τα δεδομένα είναι δευτερογενή, δηλαδή λήφθηκαν από κάποιο δεύτερο μέρος.

Η σημασία της μεθοδολογίας ανάλυσης

Μετά τη συλλογή θα πρέπει κανείς να μελετήσει τα δεδομένα με κριτική προσέγγιση.

Για οποιαδήποτε έρευνα, η ανάλυση δεδομένων είναι πολύ σημαντική καθώς παρέχει μια ερμηνεία διαφόρων εννοιών, θεωριών, πλαισίων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Συμβάλλει τελικά στην διατύπωση των συμπερασμάτων και στην αποδοχή ή όχι των υποθέσεων της έρευνας.

Επιλογή μεθοδολογίας για την ανάλυση δεδομένων

Εάν δεν έχει επιλεγεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, τα δεδομένα δεν μπορούν ούτε να συλλεχθούν ούτε να αναλυθούν. Η μεθοδολογία θα πρέπει να έχει επιλεγεί και διατυπωθεί, πριν την οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου της έρευνας, ώστε οι ερωτήσεις να διαμορφωθούν κατάλληλα για την ανάλυση που απαιτείται.

Η διατριβή μπορεί επίσης να παρουσιάσει μια κριτική ανάλυση των διαφόρων μεθόδων και τεχνικών που εξετάστηκαν, αλλά τελικά δε χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων. Η κατάλληλη ανάπτυξη της μεθοδολογίας της έρευνας οδηγεί σε καλύτερη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και οδηγεί τον ερευνητή να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα.

Χωρίς συγκεκριμένη μεθοδολογία, οι παρατηρήσεις και τα πορίσματα μιας έρευνας δεν μπορούν να εξαχθούν, πράγμα που σημαίνει ότι η μεθοδολογία αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας έρευνας ή διατριβής.

Προγράμματα e-Learning

Από το blog μας

epistimonika-arthra-giatin-ekpaideush
28 Σεπτεμβρίου 2019
Επιστημονικά άρθρα για την εκπαίδευση

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε τα επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνουν άρθρα για την...

Περισσότερα
epistimonika arthra gia thn ygeia stepupadvisor
21 Σεπτεμβρίου 2019
Επιστημονικά άρθρα για την υγεία

Τα επιστημονικά άρθρα για την υγεία δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Η πρόσβαση...

Περισσότερα