Εγχειρίδιο SPSS

Ο Πλήρης Οδηγός στα Ελληνικά & εντελώς Δωρεάν

Το ΔΩΡΕΑΝ εγχειρίδιο SPSS του Step Up θα σας βοηθήσει να κάνετε τα πρώτα σας βήματα στον κόσμο της ανάλυσης δεδομένων.

Είναι ένα manual “γρήγορης εκκίνησης” με συνοπτικές σημειώσεις για τις βασικότερες στατιστικές αναλύσεις, που είναι απαραίτητες σε κάθε φοιτητή και επαγγελματία!

Περιλαμβάνει εικόνες με οδηγίες για την υλοποίηση στατιστικών αναλύσεων, καθώς και παραδείγματα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Κατέβασέ το ΔΩΡΕΑΝ!

Κάνε τα πρώτα σου βήματα στο SPSS

Εισάγοντας το e-mail σου, κάνεις εγγραφή στο Newsletter μας. Επίσης λαμβάνεις εντελώς ΔΩΡΕΑΝ το Εγχειρίδιο SPSS του Step Up, ως δώρο για την εγγραφή σου.Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου

Τι περιλαμβάνει το εγχειρίδιο SPSS

Η περιγραφική στατιστική μας βοηθά να “ανακαλύψουμε” τα μοτίβα ή τις τάσεις που κρύβουν τα δεδομένα μας.

Μπορεί ένα ποσοστό ή μία μέση τιμή να μην είναι δύσκολο να υπολογιστούν.

Όμως, αν στο δείγμα μας η μέση τιμή του IQ για τους άνδρες είναι 100, ενώ για τις γυναίκες 120 …

μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει μια τάση οι γυναίκες να είναι πιο έξυπνες από τους άνδρες.

Ωστόσο, τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία:

  • δε μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα
  • δεν μπορούν να ελέγξουν υποθέσεις

Γραφήματα στο SPSS

Η περιγραφική στατιστική είναι πολύ σημαντική, διότι εάν παρουσιάζαμε ακατέργαστα τα δεδομένα μας, θα ήταν δύσκολο να παρατηρήσουμε τι δείχνουν.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη βάση δεδομένων που φαίνεται στην εικόνα δεξιά.

Η πρώτη σειρά δείχνει τα ονόματα των μεταβλητών.

Μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε 9 μεταβλητές και μεταξύ αυτών, είναι το φύλο (1=άνδρας, 2=γυναίκα).

Επίσης έχουμε μια μεταβλητή που ονομάζεται Ικανοποίηση από τη Ζωή. Οι τιμές που παίρνει είναι το σκορ του κάθε συμμετέχοντα σε μια κλίμακα, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση που νιώθει ο συμμετέχοντας.

Με την ίδια λογική έχουν κωδικοποιηθεί και οι μεταβλητές Στρες και Αυτοεκτίμηση. Όπως είπαμε παραπάνω, τα ακατέργαστα δεδομένα, δε μας βοηθούν να καταλάβουμε τα δεδομένα μας. Για παράδειγμα, ποιοι παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο στρες; Οι άνδρες ή οι γυναίκες;

Χρησιμοποιώντας το Chart Builder του SPSS (από το μενού Graphs), μπορούμε να φτιάξουμε ένα boxplot (Εικόνα στα αριστερά).

Βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν γενικά υψηλότερα επίπεδα στρες. Αυτό αποτελεί, προς το παρόν, μια παρατήρηση και όχι ένα εύρημα. Για να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ παρατήρησης και ευρήματος, στο  εγχειρίδιο SPSS περιλαμβάνουμε όλα τα βήματα των στατιστικών ελέγχων!

Επαγωγική στατιστική SPSS

Έχουμε δει ότι τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρέχουν άμεσα, πληροφορίες σχετικά με την ομάδα δεδομένων μας.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση του IQ για την ομάδα δεδομένων μας.

Αν η ομάδα δεδομένων περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν, ονομάζεται πληθυσμός.

Ένας πληθυσμός μπορεί να είναι μικρός ή μεγάλος, αρκεί να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν.

Αν μας ενδιαφέρει το σκορ IQ των 100 ενεργών φοιτητών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, τότε οι 100 αυτοί φοιτητές αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό μας.

Η περιγραφική στατιστική εφαρμόζεται σε πληθυσμούς. Οι ιδιότητες των πληθυσμών, όπως η μέση τιμή ή η τυπική απόκλιση, ονομάζονται παράμετροι καθώς αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον πληθυσμό (δηλ. το σύνολο των ατόμων που μας ενδιαφέρουν).

Συχνά, ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση σε ολόκληρο τον πληθυσμό, αλλά μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό δεδομένων.

Διατύπωση υποθέσεων

Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Στην έρευνά μας, έστω ότι θέλουμε να δούμε αν το IQ συνδέεται με το ύψος. Κάνουμε λοιπόν μια υπόθεση:

Η1: Όσο πιο ψηλός είναι κάποιος, τόσο υψηλότερο θα είναι το IQ του.

Αυτή η υπόθεση ονομάζεται εναλλακτική υπόθεση (συχνά συμβολίζεται ως Η1).

Η αντίθετη υπόθεση, ονομάζεται μηδενική και συνήθως λέει ότι δεν υπάρχει επίδραση (συμβολίζεται ως Η0). Στην περίπωση μας, η μηδενική υπόθεση είναι:

Η0: Το ύψος δεν επηρεάζει το IQ.

Έλεγχος υποθέσεων

Ο έλεγχος σημαντικότητας της μηδενικής υπόθεσης είναι μια διαδικασία που ακολουθούμε για να μάθουμε αν η εναλλακτική υπόθεση είναι πιθανόν να είναι αληθής, αν δηλαδή ισχύει.

Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα εξής:

  • Υποθέτουμε ότι η εναλλακτική υπόθεση ισχύει – είναι αληθής. Υποθέτουμε δηλαδή ότι οι ψηλότεροι άνθρωποι, έχουν υψηλότερο IQ.
  • Επιλέγουμε ένα στατιστικό μοντέλο που αναπαριστά την εναλλακτική υπόθεση.
  • Εφαρμόζουμε αυτό το μοντέλο στα δεδομένα μας και βλέπουμε αν έχει καλή προσαρμογή. Βλέπουμε δηλαδή αν εξηγεί τη διασπορά των τιμών.
  • Υπολογίζουμε την πιθανότητα, το μοντέλο μας να ισχύει και για τη μηδενική υπόθεση.
  • Αν η πιθανότητα είναι μικρή (p<0,05) τότε λέμε ότι το μοντέλο μας είναι καλό, γιατί εξηγεί καλά τη μεταβλητότητα των τιμών.
  • Συμπεραίνουμε έτσι, ότι η η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και αποδεχόμαστε την εναλλακτική.

Μάθε περισσότερα για τον έλεγχο υποθέσεων μέσα από τα παραδείγματα στο εγχειρίδιο SPSS του Step Up!