Τι είναι το tutoring;

Κάτι παραπάνω από ιδιαίτερα μαθήματα

Το tutoring είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να μάθεις και ταυτόχρονα να υλοποιείς, καθώς μαθαίνεις μέσα από την πράξη.

Επίσης, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην εργασία σου, οπότε έχεις πλήρη εικόνα για την έρευνά σου και μπορείς να την παρουσιάσεις με σιγουριά!

Τα προγράμματα tutoring μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους τους σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σας ζωής.

Η υπηρεσία μας

Σου δίνουμε τη καθοδήγηση που χρειάζεσαι!

Παρέχουμε tutoring σε μεταπτυχιακές εργασίες και διδιακτορικές διατριβές. Το tutoring γίνεται με συναντήσεις – μαθήματα στο χώρο μας ή μέσω Skype.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων διαμορφώνεται ανάλογα με το στόχο που έχουμε θέσει μαζί. Σε κάθε περίπτωση, ο tutor θα σου δώσει συμβουλές και θα σε βοηθήσει να μπεις στο πνεύμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Ως προς την υλοποίηση, παρέχονται πρότυπα κείμενα, βιβλιογραφία και παραδείγματα για να προχωράμε γρήγορα και με σταθερά βήματα.

Επιστημονική Υπεύθυνη

Εύα Β. Παρασκευαδάκη

Msc. Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΜΠ. Πολυετής εμπειρία στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την Συμβουλευτική (Τutoring & Coaching) σε φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και PhD students. Εξειδίκευση στο Data Analysis, Data Science, Data Engineering με προγράμματα SPSS, R, Python, Matlab, MS Excel. Πολυετής εμπειρία στην έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, στη μεθοδολογία της έρευνας -ποιοτική και ποσοτική – και την ερμηνεία και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων με δεδομένα (data storytelling).

Δωρεάν Δοκιμαστικό Μάθημα 30'

Κλείστε δοκιμαστικό με την υπεύθυνη καθηγήτρια για να συζητήσετε σχετικά με τις ανάγκες σας!

Ενδεικτικό περιεχόμενο συναντήσεων

Για μεταπτυχιακές εργασιές και διαδικτορικά

  • Αναζητούμε την κατάλληλη βιβλιογραφία σε έγκυρες βάσεις δεδομένων
  • Εστιάζουμε στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Έχεις δυσκολία με τα αγγλικά;

Παρέχουμε περιλήψεις με τα κύρια σημεία του κάθε άρθρου στα ελληνικά!

  • Ερευνητικό μοντέλο σε μορφή διαγράμματος ροής
  • Με βάσει το μοντέλο, ανάπτυξη της στρατηγικής ανάλυσης
  • Καθορισμός ερευνητικών υποθέσεων/ερωτημάτων
  • Ανάλυση δεδομένων με προγράμματα όπως SPSS, Excel, R για στατιστικές αναλύσεις.
  • Ανάλυση περιεχομένου, θεματική ανάλυση
  • Ερμηνεία με βάση το θεωρητικό πλαίσιο

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το tutoring;

Πλεονεκτήματα tutoring για φοιτητές

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές επιλέγουν το tutoring, ειδικά σε μεταπτυχιακές εργασίες με ποσοτική έρευνα.

Μερικοί φοιτητές αισθάνονται ότι δεν έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να ολοκληρώσουν με σιγουριά την έρευνά τους. Άλλοι χρειάζονται μια πιο εξειδικευμένη γνώμη και ένα οργανωμένο πλαίσιο, πάνω σε αυτά που οι ίδιοι επιχειρούν να κάνουν για πρώτη φορά.

Το tutoring μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της κατανόησης του θέματος, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να δημιουργήσει σημαντικές δεξιότητες μάθησης.

Το tutoring δίνει στους φοιτητές ατομική προσοχή, σε αντίθεση με τη μαζική εκπαίδευση που επικρατεί σε όλες τις άλλες μορφές εκπαίδευσης.

Αυτό βοηθά τους φοιτητές που έχουν μείνει πίσω, να ανέβουν γρήγορα επίπεδο. Επίσης, παρέχει ένα πλαίσιο οργάνωσης στο προσωπικό διάβασμα, καθώς μαθαίνει στον φοιτητή να μένει στο δρόμο που είναι βέλτιστος για την επίτευξη των στόχων του.